X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: شنبه 25 آبان 1398

  برگزاری کارگاه تفسیر نوار قلب در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating
به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان رشته هوشبری در روز شنبه 98/8/25 کارگاه تفسیر نوار قلب توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی  برگزار گردید.  
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز