X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: شنبه 25 آبان 1398

  برگزاری جلسه گروه اتاق عمل در دانشکده پیرا پزشکی

امتیاز: Article Rating

 

درتاریخ 21/8/1398 ساعت 12 الی 14 جلسه ای با حضور اساتید گروه اتاق عمل در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این جلسه اساتید در مورد مسایل مختلف مرتبط با گروه اتاق عمل به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز