X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 20 آبان 1398

  برگزاری کارگاه ارتباط با بیمار مقدماتی در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating
به منظور آشنایی دانشجویان پیراپزشکی در روز سه شنبه مورخ 98/8/14 کارگاه ارتباط با بیمار مقدماتی توسط واحد EDO  دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز