X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398

  برگزاری کارگاه کنترل کیفی مقدماتی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

به منظور آشنایی دانشجویان پیراپزشکی کارگاه کنترل کیفی بیوشیمی در روز یکشنبه مورخ 12/8/98 توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز