X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398

  بازدید معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری از بیمارستان زاگرس

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه 14/7/1398 از  کارآموزی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل توسط معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل در بیمارستان شهدای زاگرس بازدید به عمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز