X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مهر 1398

  بازدید معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری از بیمارستان امام خمینی(ره)

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه 14/7/1398 از  کارآموزی دانشجویان دانشکده در بخش های  مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) توسط معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری بازدید به عمل آمد. در این بازدید بر تکمیل لاگ بوک ها توسط دانشجویان و بررسی آنها توسط مربیان تاکید گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز