X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: شنبه 23 شهریور 1398

  برگزاری جلسه برررسی و بازبینی چیدمان برنامه ی هفتگی دروس رشته های اتاق عمل وهوشبری

امتیاز: Article Rating

بررسی برنامه هفتگی  دروس رشته های اتاق عمل و هوشبری با حضور مسئولین دانشکده، اعضا هیات علمی، کارشناسان آموزش در دفتر ریاست دانشکده در روز شنبه 23/6/1398 انجام گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز