X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 شهریور 1398

  جلسه پایش آزمون های گروه علوم آزمایشگاهی مطابق با برنامه" کارگروه ارتقا نظام ارزیابی و آزمون ها"

امتیاز: Article Rating

جلسه بررسی آزمون های گروه علوم آزمایشگاهی مطابق با چک لیست استاندارد سازی سوالات آزمون ها کارگروه نظام ارزیابی و ارتقا آزمون ها، در تاریخ 3/5/1398 در دانشکده برگزار گردید ومقرر گردید نتایج آنالیز آزمون ها در اختیار کارگروه مربوطه قرار داده شود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز