X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 تیر 1398

  برگزاری جلسه شورای اداری و نیز پایش برنامه عملیاتی در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در روز یکشنبه مورخ 2/4/1398 با حضور تمامی کارکنان در اتاق ریاست دانشکده پیراپزشکی جلسه شورای اداری و نیز پایش برنامه عملیاتی صورت گرفت و تصمیماتی در این زمینه ها اتخاذ شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز