X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 خرداد 1398

  برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه مورخ 98/3/21  کارگاه کلیات اخلاق حرفه ای برای دانشجویان در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز