X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 خرداد 1398

  برگزاری کارگاه آشنایی با منشور حقوق بیمار و کد های اخلاق

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه مورخ 98/3/20 کارگاه آشنایی با منشور حقوق بیمار و کد های اخلاق  در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز