X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  برگزاری کارگاه CPR برای دانشجویان هوشبری

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 21/2/98 کارگاه CPR به همت انجمن علمی هوشبری در بیمارستان امام خمینی (ره) توسط دکتر خلیقی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز