X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
برگزاری کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان کارآموزی علوم آزمایشگاهی

  برگزاری کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان کارآموزی علوم آزمایشگاهی

امتیاز: Article Rating

 کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان کاراموزی گروه علوم آزمایشگاهی مطابق با برنامه تدوین شده در مراکز اموزشی-درمانی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان کارآموزی علوم آزمایشگاهی
ثبت امتیاز