X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  بازدید از کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی بیمارستان مصطفی خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز  چهارشنبه 24/2/98 مدیر گروه علوم آزمایشگاهی از مرکز آموزشی مصطفی خمینی (ره) بازدید کردند. در این بازدید مسائل مورد بحث شامل زمان برگزاری کارگاهها و کیفیت کارگاههای برگزار شده توسط گروه بود. و در جلسه با رابط آموزشی ضمن تشکر از برگزاری منظم کنفرانس های درون بخشی، بر کنترل منظم تر لاگ بوک ها توسط مربیان تاکید گردید و با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر برگزاری کارگاهها توسط اساتید و مربیان بالینی از رابط اموزشی درخواست گردید که در این زمینه همکاری بیشتری با گروه صورت گیرد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز