X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  برگزاری کارگاه توانمندسازی ویژه کارکنان در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در روز چهارشنبه مورخه 98/2/25 کارگاه توانمندسازی کارکنان با عنوان مدیریت کاهش استرس در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز