X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397
دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی

  دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 97/12/21 معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر ولی زاده و مدیر محترم امور هیات علمی جناب آقای دکتر میرزایی و سرکار خانم کاوری زاده سرپرست روابط عمومی معاونت آموزشی با اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پیراپزشکی دیدار نمودند، در ابتدای جلسه آقای دکتر عبدی سرپرست دانشکده پیراپزشکی ضمن خیر مقدم، از آقای دکتر ولی زاده به خاطر حمایت های مالی بی دریغ ایشان مخصوصا در زمینه تجهیز آزمایشگاه های آموزشی و بازسازی دانشکده قدردانی نمودند، و به ارائه عملکرد دانشکده در سال 97 پرداختند و برخی مشکلات و مسائل آموزشی را بیان نمودند، در ادامه آقای دکتر ولی زاده ضمن تشکر از تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده پیشرفت های مهم دانشگاه را بیان فرمودند، ضمن اینکه پیشاپیش سال نو را به همکاران تبریک گفتند، در ادامه همکاران نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی
  • دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی
  • دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی
  • دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی
  • دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی
  • دیدار معاون آموزشی و هیات همراه از دانشکده پیراپزشکی
ثبت امتیاز