X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 20 اسفند 1397

  برگزاری جلسه فرآیند آموزشی در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 17/12/97 جلسه ای با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده و مسئولین دانشکده در حضور فرآیند آموزشی جهت ارائه در جشنواره شهید مطهری برگزار شد. در این جلسه به بررسی سؤالات نیم سال 98-97 پرداخته شد

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز