X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397

  بازديد مدير گروه علوم آزمايشگاهي از كارآموزي دانشجويان در نيمسال دوم 98-97

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه مورخه97.11.14 از وضعیت کارآموزی دانشجویان درآزمایشگاه  بیمارستان امام خمینی(ره) توسط مدیر گروه علوم آزمایشگاهی بازدید بعمل آمد. در طی این بازدید، دانشجویان در بخش های مختلف آزمایشگاه حضور داشتند و بحث بررسی لاگ بوک ها ، حضور وغیاب، برگزاری سمینار ها و شناسایی مربیان با جدیت و انگیزه بیشتر در آموزش با مسئول آزمایشگاه، مطرح گردید.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز