X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397
برگزاری آزمون آسکی گروه اتاق عمل در مرکز مهارتهای بالینی

  برگزاری آزمون آسکی گروه اتاق عمل در مرکز مهارتهای بالینی

امتیاز: Article Rating

آزمون آسکی پیش عرصه دانشجویان اتاق عمل در تاریخ 97/11/13 برگزار گردید در این آزمون تعداد20 نفر دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفتند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری آزمون آسکی گروه اتاق عمل در مرکز مهارتهای بالینی
ثبت امتیاز