X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 دی 1397

  بررسی فعالیت های اساتید مشاور در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating
در روز سه شنبه مورخ18/10/97 با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی و مسئول EDO و اساتید مشاور دانشکده، فعالیت های اساتید مشاور مورد بررسی قرار گرفت و اساتید مشاور نیز انتقادات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح نمودند. در پایان مقرر گردید تا اساتید مشاور در نیمسال پیش رو فعالیت های خود را مستند کرده و به صورت مکتوب در اختیار مسئول اساتید مشاور دانشکده قرار دهند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز