X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 آذر 1397

  بازدید معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از وضعیت کار آموزی دانشجویان در اتاق عمل شماره 2 بیمارستان امام خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 14/9/97 معاون آموزشی دانشکده از وضعیت کار آموزی دانشجویان در اتاق عمل شماره 2 بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید نمود و وضعیت آموزشی دانشجویان و نیز وضعیت تکمیل لاگ بوکهای الکترونیک از طریق مربیان مربوطه و مسئول اتاق عمل پیگیری شد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز