X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 آذر 1397

  بازديد مدير گروه علوم آزمايشگاهي از كاراموزي دانشجويان

امتیاز: Article Rating
در روز سه شنبه مورخه 1397.9.13 از وضعیت کارآموزی دانشجویان درآزمایشگاه بیمارستان مصطفی خمینی بازدید بعمل آمد. در طی این بازدید،بحث بررسی منظم لاگ بوک ها توسط مربیان،رعایت پوشش حرفه ای توسط دانشجویان، یادآوری شد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز