X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 14 آبان 1397

  جلسه رییس دانشکده پیراپزشکی با مدیر درمان دانشگاه

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 12 آبانماه 97 دکتر عبدی رییس دانشکده پیراپزشکی جلسه ای با آقای دکتر صیدی مدیر محترم درمان دانشگاه جلسه ای در دفتر مدیر درمان دانشگاه داشتند و در این جلسه پیرامون رختکن دانشجویان پسر و دختر در اتاق عمل بیمارستان امام بحث و تبادل نظر شد و نقشه اتاق عمل طبقه پایین بیمارستان امام خمینی(ره) که درآینده بازسازی خواهد شد مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز