X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 14 آبان 1397

  بازدید رییس دانشکده پیراپزشکی از فضای آموزش بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 12 آبانماه 97 رییس دانشکده پیراپزشکی آقای دکتر عبدی از بخشهای آزمایشگاه و اتاق عمل بیمارستان امام بازدید به عمل آوردند، در این بازدید مصاحبه با دانشجویان و مربیان بخش های مذکور در مورد کمیت و کیفیت کارآموزی و کارورزی دانشجویان به عمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز