X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397

  بازدید معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از کارآموزی دانشجویان

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 17/7/97 معاون آموزشی دانشکده از وضعیت کارآموزی دانشجویان بیمارستان امام خمینی (ره) در بخشهای اتاق عمل 1 و2، جراحی مردان و آزمایشگاه بازدید نمودند و مشکلات دانشجویان بررسی شد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز