X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397

  برگزاری جلسه اعتبار بخشی دانشکده دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

جلسه اعتبار بخشی دانشکده دانشکده پیراپزشکی در  تاریخ 1397/07/18 در دفتر ریاست دانشکده با حضور نماینده معاونت اموزشی و آقای دکتر بسطامی نژاد برگزار گردید در این جلسه  در خصوص سنجه های اعتبار بخشی  و اتبار سنجی دانشکده بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در جلسه آینده سنجه های دانشکده نهایی شده باشند

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز