X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397

  برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور مسئولین دانشکده و مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه برگزار گردید در این جلسه درخواستهای آموزشی و نقل و انتقال دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز