اخبار دانشکده
19

برگزاري جلسه اساتيد مشاور دانشكده پيراپزشكي در ترم تحصيلي 951-96


جلسه ای با حضور امعاون آموزشی ،مسئول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی ، سرپرست اداراه مشاوره دانشگاه علوم پزشکی واساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی تاریخ19/7/95 راس ساعت 10 در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
در این جلسه به ارایه مطالبی در باره نحوه برخورد با  دانشجویان آسیب پذیر،چگونگی شناسایی آنها ،توضیح شرایط افت تحصیلی ،معرفی اداراه مشاوره و همچنین تشریح آیین نامه استاد مشاور پرداختند. همچنین شیوه ارجاع و نحوه ارجاع و پیگیری دانشجویان به مرکز مشاوره بیان شد. در انتها اساتید مشاور پیشنهادات خود را به منظور بهبود فرایند مشاور بیان نمودند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (228)
کد خبر: 11347
جستجو