به اطلاع دانشجویان ترم 7 اتاق عمل می رساند که آزمون آسکی در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95  از ساعت 8الی 12 در محل مرکز مهارتهای بالینی  و از ساعت 14 الی 16 در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار می گردد.

 

 

برنامه  ژورنال کلاب دانشجویان ورودی سال 94گروه انگل شناسی 

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول 96-95 دو امتحان همزمان در یک ساعت دارند میرساند که جهت ثبت نام به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند
 نام روانشناس
 ساعت حضور
 تاریخ حضور
 خانم زهره داودیان
 10-13  شنبه
 آقای میثم محبی
 10-13  سه شنبه

   برنامه توانمندسازی عمومی دانشجویان در سال تحصیلی  96- 1395

 

   

جستجو
تماس با ما حداقل

08432227122

08432227114

دات نت نیوک فارسی